AART træner uddannelse i Grønland med opstart d. 28. august 2018

Vi er stolte af, at IFART nu kan tilbyde vores AART-træner uddannelse på Grønland, og vi håber den bliver vel modtaget. IFARTs stifter aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen, har gennem de sidste 5 år med stor succes udbudt den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent, og har i forbindelse med denne, hørt om nogle af de udfordringer man slås med i de grønlandske skole og på døgninstitutioner og fik derfor ideen med at tilbyde AART træner uddannelse som er en unik metode til at arbejde med børn og unges problemadfærd.
ART programmet har over de seneste par år gennemgået små, men væsentlige ændringer, derfor Adapted ART.

Grønlands Bugt

Certificeret AART træner uddannelse består af 3-3-1 dages undervisning
 Kursus dage for AART træner uddannelsen:
  1. D. 28. august 2018- torsdag d. 30. august 2018 kl. 9-16 (3 dage)
  2. D. 25. september- torsdag d.27. september 2018 kl. 9-16 (3 dage)
  3. Praktisk prøve d. 28. september 2018( 1 dag)
Indhold:
• Du bliver præsenteret for AART og det teoretiske grundlag
• Du bliver trænet i gruppen i de 3 komponenter
• Der er vekselvirkning mellem teori og øvelser
•  Du bliver trænet i, hvordan I kan implementere AART på din skole/ institution
•  Du skal træne mellem undervisningsmodulerne på din egen arbejdsplads i de tre komponenter.
AART træner uddannelsen afsluttes med en praktisk eksamen, hvorefter du bliver certificeret AART træner, når du har bestået den praktiske eksamen og har gennemført din træning på arbejdspladsen. Da gennemførelsen af et AART forløb kræver mindst 2 trænere (1 hovedtræner og 1 hjælpetræner), så anbefales det, at man tilmelder mindst 2 fra samme arbejdsplads.
AART - er metoder målrettet børn og unge i alderen 4-20 år, der har svage sociale færdigheder, manglende evne til selvbeherskelse og manglende evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. AART kan bruges i arbejdet med elever med adfærdsproblemer, udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer eller uro i klassen, dårlig social trivsel og mobning. Det unikke i metoderne er, at man specifikt kan arbejde med det, som fylder i klasserummet eller i gruppen.
AART kan bruges i arbejdet med elever med adfærdsproblemer, udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer eller uro i klassen, dårlig social trivsel og mobning. Det unikke i metoderne er, at man specifikt kan arbejde med det, som fylder i klasserummet eller i gruppen.
Aggression Replacement Training - er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har til formål at forebygge og ændre aggressiv og antisocial adfærd hos elever/ børn og unge i alderen 4-20 år.
Programmet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social lærings- teori. Gennem rollespil, dialog og lege trænes børnene/de unge i at tage stilling til, arbejde med og reflektere over deres egen og andres sociale adfærd og handlinger med det formål at styrke deres sociale kompetencer.

Grundstenen i programmet udgøres af de tre hoved komponenter:

• Social færdighedstræning (adfærd)
• Træning i vredeskontrol (følelser)
• Træning i moralsk ræsonnement (kognition)

AART har fokus på forskellige sider af den sociale funktion: Social færdighedstræning (adfærd), vredeshåndtering (følelser) og moralsk ræsonnement (tanke, adfærd og handlinger) med det formål at styrke deres sociale kompetencer.

Der vil være plads til minimum 12 og max 24 deltagere på holdet
Sted: Hotel Hans Egede, Nuuk
Målgruppe:
Lærere, pædagoger, psykologer og behandlere, som arbejder med børn og unge i folkeskolen,  specialskoler, på institutioner eller arbejder med udsatte børn og unge.
Underviser:
Docent emeritus Knut K. Gundersen fra Diakonhjemmets Høgskole i Sandnes i Norge. Knut taler forståeligt norsk, da han tit underviser i Danmark.
Læs mere om Knut her.
Pris:  23.875 kr.
 Prisen er  inkl. forplejning.  Der vil være mulighed for morgenmad kl. 8.30-9.00, isvand/kaffe/te og frugt om formiddagen, frokost, og kaffe/te og kage om eftermiddagen. Bemærk at evt. overnatning er ikke inkluderet.
Tilmelding:
Senest d. 15. juni  2018 via elektronisk tilmelding klik her.

 

Arnold_Goldstein

Praktiske oplysninger:

Kursusdage:

D. 28. august 2018- torsdag d. 30. august 2018 kl. 9-16 (3 dage

D. 25. september- torsdag d.27. september 2018 kl. 9-16 (3 dage)

Praktisk prøve d. 28. september 2018( 1 dag)

Sted: Hotel Hans Egede i Nuuk

Tilmeldingsfrist d. 15.juni 2018

Grønlandsk barn