AART

AART – Adapted Aggression Replacement Training
ART har gennmmgået mindre forandringer siden dr. Goldstein og hans kolleger introducerede programmetoden for første gang for mere end 20 år siden. (Goldstein & Glick, 1987; Goldstein et al., 1998; Glick & Gibbs, 2011). Dette skal ses som en stor styrke, fordi programmetoden har virket i alle disse år. Interessen for metoden har bredt sig betydelig i Skandinavien og Europa. ART er derved blevet evalueret ved flere lejligheder. Metoden har også igennem forskellige forskningsundersøgelser vis gode reusltater.
Imidlertid har dr. Goldstein ved flere lejligheder udtalt, at programmet bør videreudvikles i tråd med de erfaringer der opsamles samt resultaterne fra forskning og teoriudvikling.Det betyder at de trænere der uddannes som ART trænere foretager reflekterede overvejelse, når de vil implementere ART i deres organisation, og det er bl.a. disse erfaringer og refleksioner der har ført til små, men væsentlige ændringer, - frem til AART (Adaptet Aggression replacement Traning).
 
I Danmark blev programmetoden introduceret af Socialstyrelsen i 2010. I Norge blev der i løbet af perioden fra 2010 til 2015 uddannet ca. 20 ART instruktører på videreuddannelsen og mellem 50 – 80 ART trænere. I perioden fra 2012-15 er der endvidere uddannet 1 hold junior ART trænere.
ART instruktørerne og trænerne har arbejdet med børn og unge i forskellige aldre og forskellige målgrupper. I første omgang rettede ART sig mod unge med vrede og udadvendte aggressioner. Derfor var det fortrinsvis døgninstitutioner, institutioner der anvender behandlingsmetoden MultifunC og sikringsafdelinger, der implementerede metoden. Flere ART instruktører er begyndt at samarbejde med instruktører i Skandinavien, USA og Canada.