Uddannelses-beskrivelse (certificeret ART træner)

Først lidt om ART 

ART er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har til formål at forebygge og ændre aggressiv og antisocial adfærd hos børn og unge. Programmet er udviklet af Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs (1998) og er blandt de bedst validerede inden for området.

Programmet bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social læringsteori. Gennem rollespil, dialog og lege trænes børnene/de unge i at tage stilling til, arbejde med og reflektere over deres egen og andres sociale adfærd og handlinger, med det formål at styrke deres sociale kompetencer. 
Grundstenen i programmet udgøres af tre hovedkomponenter,

1. Social færdighedstræning
2. Træning i Vredes kontrol
3. Træning i moralsk ræsonnement

der har fokus på forskellige sider af den sociale funktion; social færdighedstræning (handling), vredeshåndtering (følelser) og moralsk ræsonnement (tanke). 
Et standard forløb med målgruppen varer i gennemsnit 10 uger og består af 10 timers træning inden for hver af de tre komponenter, altså i alt 30 træninger. Læs mere her.

ART kan anvendes på opholdssteder, inden for børn- og unge psykiatri, ungdomsskoler og i folkeskolen, men er også relevant i arbejdet med børn og unge med ADHD/autismespektrumsforstyrrelser.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil klædes på til at varetage et ART-forløb med børn og unge, fx pædagoger, psykologer, lærere/speciallærere, institutionsledere m.fl., der ønsker at arbejde med ART ved egen institution. Da gennemførelsen af et ART forløb kræver mindst 2 trænere (1 hovedtræner og 1 hjælpetræner), anbefales det, at man tilmelde mindst 2 fra samme arbejdsplads.

Målsætningen med denne uddannelse er, at give deltagerne en grundig indføring i metodikken og træningsprogrammet – således at deltagerne selv er i stand til at varetage arbejdet med opstart, gennemførsel og evaluering af egne A.R.T. grupper.

Indhold de enkelte dage:

Dag 1-2Teoretisk introduktion og grundlæggende indføring i ART strukturen og dets opbygning med fokus på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social læringsteori.

Dag 3-7: Træning i Social Færdighedstræning, Vredes kontrol og Moralsk ræsonnement demonstreres af underviser og der gennemføres praktiske øvelser og træning i grupper. 

Dag 8: Afsluttende praktisk eksamen

Mellem de tre moduler skal deltagerne varetage undervisning i programmets tre hovedkomponenter på egen hånd. Det anbefales, at oplæringsperioden bruges til at afprøve programmet på personalegruppen, således at øvrige ansatte erhverver sig kendskab til programmet, inden der startes op med målgruppen. 
For at få uddannelsesbeviset kræves 100 % deltagelse på kurset, varetagelse af 18 træningssessioner som enten hoved-eller hjælpetræner, samt en bestået afsluttende prøve. 

Bemærk: Mange af de institutioner, der bestiller en træneruddannelse, indgår samtidig en aftale om /supervision/vejledning og implementeringsstøtte undervejs.

Vil du gerne høre mere ART eller om kurset i det hele taget, så tag kontakt til:

Leder af IFART, Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen
Certificeret ART træner og Master in ART.
mail: ifart@toftemosegaard.dk, telefon: 47 52 83 60 + 20 40 83 70